MLAȘTINA BENES

Mlaştina Benes

Tip de rezervaţie: botanică

Parte a sitului Natura 2000 Bazinul Ciucului de Jos (ROSCI0007).

Situată în Depresiunea Ciucului, în stânga Oltului, la o altitudine de circa 650 m, cu o suprafaţă de aprox. 80 ha, rezervaţia se detaşează de restul regiunii prin caracterul nestatornic al terenului mlăştinos. Dintre tufărişurile ce mărginesc mlaştina se remarcă mesteacănul pitic (Betula humilis şi Betula warnstorfii), în centrul mlaştinii: arinul (Alnus glutinosa), salcia (Salix pentandra, Salix cinerea). Aceste asociaţii de plante lemnoase adăpostesc specii rare de plante ierboase ca: curechiul de munte (Ligularia sibirica, L. araneosa) şi scara domnului (Polemonium coeruleum), dintre plantele cu flori amintim: bumbăcăriţa (Eriophorum angustifolium, E. latifolium), salcia (Salix repens), bulbucii de munte (Trollius europaeus), violetele (Viola montana) etc.