MLAȘTINA BÜDÖS

Mlaștina Büdös

Tip de rezervaţie: botanică

Aceasta are o suprafaţă de 3 ha, fiind declarată rezervaţie la propunerea Academiei Române încă din anul 1955. Existenţa mlaştinii este strâns legată de prezenţa izvoarelor minerale reci şi moderat acide, care au determinat formarea unui mozaic de habitate, și care cuprinde cele trei tipuri de mlaştini: eutrof, mezotrof şi oligotrof. Marea parte a mlaştinii este oligomezotrofă, cu puţine substanţe nutritive, fiind reprezentată de molidişul invadat de specii de muşchi de turbă (Sphagnum sp.). Porţiunea mlaştinii scăldată de apele minerale este eutrofă, bogată în nutrienţi, unde se dezvoltă masiv rogozul (Carex rostrata şi Carex stellulata). În mlaştină învelişul viu de deasupra alcătuieşte corp comun cu zăcământul de turbă dedesubt. Din cauza umidităţii şi a lipsei oxigenului, marea parte a resturilor vegetale care se produc an de an (muşchi, sistemul aerian al plantelor etc.) nu se descompun, materialul organic suferind un proces lent de carbonificare, rezultând ca produs final turba (cărbune de calitate inferioară).