MLAȘTINA NADAS

Mlaştina Nadas

Tip de rezervaţie: botanică

Parte a sitului Natura 2000 Bazinul Ciucului de Jos (ROSCI0007).

Situată în lunca Oltului, pe partea sa stângă, la circa 1,5 km de satul Tuşnad Nou, la o altitudine de circa 700 m, poartă această denumire datorită prezenţei masive a stufului (Phragmites australis). Regimul de rezervaţie a fost instituit pentru  ocrotirea relictului glaciar Ligularia sibirica şi a voniceriului pitic (Euonymus nana). În centrul mlaştinii distingem un grup de tufărişuri formate din arin (Alnus glutinosa), salcie (Salix pentandra, Salix cinerea) care adăpostesc unele specii lemnoase rare ca: mesteacănul pitic (Betula humilis şi Betula warnstorfii) care formează tufe izolate în porţiunea sud-estică. Aceste asociaţii de plante lemnoase adăpostesc unele specii rare de plante ierboase ca: curechiul de munte (Ligularia sibirica) şi scara domnului (Polemonium coeruleum). Flora porţiunilor deschise este reprezentată de unele specii de muşchi (Cratoneuron filicinum, Acrocladium cuspidatum), bumbăcăriţa (Eriophorum angustifolium, E. latifolium), salcia (Salix repens), bulbucii de munte (Trollius europaeus), violetele (Viola montana). Datorită impactului uman starea rezervaţiei este din ce în ce mai precară, fiind ameninţată cu dispariţia, din această cauză sunt necesare măsuri mai stricte de ocrotire.