NÁDASFURDŐ

Nádasfürdő

Rezervátum típusa: növénytani

Jellegzetes eutróf borvizes láp, amelyet több forrás táplál. Növényzete változatos, több növénytársulást foglal magába. Nagy területet foglal el és terjeszkedő tendenciát mutat a nád (Phragmites australis). A forrástól északra, a nádas szélén, a sárga sás és a széles levelű gyapjúsás átmeneti társulást alkot (Carici flavae-eriophoretum) a közepes vízigényű kaszáló felé. A terület déli részén a hólyagos sás alkot nagyobb kiterjedésű társulást (Caricetum vesicariae), az uralkodó faj mellett megtaláljuk a közönséges erdei kákát (Scripus silvaticus), a mocsári gólyahírt, a közönséges lizinkát (Lysimachia vulgaris), a csermelyaszatot (Cirsium rivulare), a füzényt, a legyezőbajnócát, a mocsári gólyaorrt, a mézgás égert. A borvízmedencék déli részén alakult ki a borzas sásos (Caricetum hirtae), a fülemüle-szittyó (Juncus articulatus) és sédkender (Eupatorium cannabinum) társaságában. A Nádas-patak mentén kis területen a széles levelű gyékény (Typha latifolia) alkot fajokban szegény társulást (Typhetum latifoliae). Nagyon változatos itt a növényvilág, gyakori  a selyemperje (Holcus lanatus), a rezgőfű (Briza media), a margitvirág, a vörös csenkesz, a kékperje (Molinia caerulea), a fehér májvirág (Parnassia palustris) stb. A sorozatos beavatkozások -tavaszi felégetések, levezető árkok ásása, bokrok kivágása- miatt kipusztult a törpe kecskerágó (Evonymus nana), amelynek legdélibb előfordulási helye pontosan a Nádas láprét. Egy másik jégkorszakbeli reliktum, a kék csatavirág (Polemonium coeruleum) is hasonló sorsra jutott.