MLAȘTINA NYIRKERT

Mlaştina Nyirkert

Tip de rezervaţie: floristică.

Parte a sitului Natura 2000 Bazinul Ciucului de Jos (ROSCI0007).

Aceasta se extinde în partea de sud a localităţii Tuşnad  Sat pe un teren cu exces de umiditate; are o suprafaţă de aprox. 5 ha. Pe lângă specii de mesteacăn (Betula pendula, Betula pubescens, Betula humilis) au fost identificate

şi unele specii boreale, ca de exemplu: curechiul de munte numită şi gălbenele (Liguaria sibirica).