MLAȘTINA VALEA DE MIJLOC

Mlaştina Valea de Mijloc

Tip de rezervaţie: botanică

Parte a sitului Natura 2000 Bazinul Ciucului de Jos (ROSCI0007).

Situată în stânga Oltului, în lunca acestuia, la circa 630 m altitudine, mlaştina Valea de Mijloc ocupă o suprafaţă de circa 4 ha şi este străbătută de pârâul cu acelaşi nume – Valea de Mijloc. Este o mlaştină eutrofă de dimensiune redusă, dar de o importanţă fitogeografică deosebită, fiind cea mai sudică staţiune a relictului glaciar Betula humilis din România. Ea a reprezentat şi cea mai sudică staţiune a relictului glaciar Saxifraga hirculus, înainte de dispariţia acesteia. În această rezervaţie naturală sunt ocrotite opt specii de pe listele roşii naţionale: Betula humilis, Ligularia sibirica, Epipactis palustris, Menyanthes trifoliata, Comarum palustre, Peucedanum palustre, Valeriana dioica ssp. simplicifolia, Saxifraga hirculus. Două specii sunt relicte glaciare: Betula humilis şi Saxifraga hirculus