REZERVAȚIA GEOLOGICĂ DE LA SÂNCRĂIENI

Rezervaţia Geologică de la Sâncrăieni

Tip de rezervaţie: geologicã și botanică

Rezervația geologică de la Sâncrăieni este o rezervație mixtă geologică-botanică, și este localizată la 2 km sud de Sântimbru Băi, pe teritoriul administrativ al comunei Sântimbru. Rezervația se întinde pe o suprafață de 10 ha, la o altitudine de 1100-1200 m. Zona este deosebit de bogată în fenomene postvulcanice, solfatare și izvoare de apă minerală, astfel încât aici s-a dezvoltat din 1770 prima baie, predecesorul Băii Sântimbru. În secolul 18-19. a fost exploatat aici cinabarită (mineral cu conținut ridicat de Hg), iar intrările în fosta mină se pot observa pe sit. În capul văii se găsește un tinov cu speciile tipice: bumbăcărița (Eriophorum vaginatum), rogozul Davallia (Carex davalliana), poroinicul (Dactylorhiza maculata), dumbrăviță de baltă (Epipactis palustris). Solfatarele puternice acționează ca și capcane letale pentru păsări și mamifere mici, respectiv insecte. Băltoacele de pe drumurile forestiere din apropiere reprezintă habitate de reproducere pentru amfibieni, ca tritonul de munte (Mesotriton alpestris), salamandra carpatică (Lissotriton montandoni) și ivorașul cu burtă galbenă (Bombina variegata).