Satul Cozmeni împreună cu satul Lăzăreşti formează o comună autonomă.

Satul Cozmeni este situată în partea de sud-est a Judeţului Harghita, la o altitudine de 650 m şi este traversată de DN12 între comuna Sânmartin şi comuna Tuşnad, pe un relief plat, format din lunci largi, însoţite de terase joase şi fâşii de câmpii piemontane care fac trecerea spre zonele montane înconjurătoare, creând cele mai favorabile condiţii pentru aşezările umane, pentru dezvoltarea activităţilor economice. Asemănător multor localităţi din Secuime, prima atestare documentară a comunei Cozmeni datează din 1332, an în care se menţionează existenţa unei parohii autonome şi faptul că preotul acestuia Imre, plătea 3 ,,banalis” pentru zeciuiala papală (Emericus de SS. Cosma et Damiano solv. 3 ban. ant.). Numele localităţii provine de la Sfântul Cozma, martir ucis cu ocazia prigoanelor împotriva creştinilor, ordonate de împaratul Diocletian în secolul III. î. Hr.

Evolutia localităţii Cozmeni în Evul Mediu a fost lentă, cum atestă şi un document din 1567, din care rezultă că în localitate existau numai 17 ,,porți”. Localitatea Cozmeni este renumită și datorită legislaţiei proprii care a fost elaborată şi adoptată încă în anul 1608. Cea mai veche și în același timp cea mai reprezentativă clădire a comunei Cozmeni este biserica fortificată (romano-catolică), aflată în centrul localității. Aceasta datează de la sfârșitul secolului al XV-lea şi a fost construită iniţial în stil gotic. Pe parcursul secolului al XVIII-lea a suferit o serie de renovări. În spiritul contrareformei, aceste renovări au fost efectuate în stil baroc. Cel care a iniţiat aceste lucrări a fost preotul catolic Tompos Péter, de numele căruia se leagă şi ridicarea capelei aflată pe malul lacului Sfânta Ana.

Monumentul reprezentativ al satului este biserica romano-catolică consacrată sfinţilor Kozma şi Damján construită pe locul vechii biserici de stil roman. Alături de biserică, crucea din piatră din 1710, respectiv parohia construită în stil conac sunt declarate monumente de artă. Pe lânga biserica romano-catolică, în registrul monumentelor istorice este menţionată clădirea parohiei, care în urma renovării efectuate în 1883 a căpătat caracterul unui veritabil conac, precum şi casa de lemn a lui Szocs Lajos (construită în 1882). Pe parcursul secolelor al XVII-lea și al XVIII-lea localitatea Cozmeni s-a confruntat cu o serie de evenimente nefericite. În 1661, politica filohabsburgică a principelui Transilvaniei, Kemény János a atras reacţia imediată a turcilor. Trupele otomane conduse de Ali, paşa de la Buda au devastat pe lângă alte localităţi din zona Ciucului și satul Cozmeni. În 1719 localitatea a avut de înfruntat o epidemie de ciumă, căreia i-au căzut victime 826 dintre locuitorii satului. În amintirea victimelor, în 1720 a fost aşezată o placă comemorativă pe zidul care împrejmuieşte biserica romano-catolică. Baia populară Sószék se află pe teritoriul administrativ al comunei.

Coordonate GPS: 46°13′35″N 25°56′28″E

Satul Lăzăreşti

Lăzăreşti se află la o distanţă de 4 km de comuna Cozmeni. Primele date oficiale ale satului sunt consemnate din 1365, denumirea localităţii provenind de la numele familiei fondatoare Lázár (familie care mai târziu s-a mutat la Lăzarea). Mai târziu, localitatea a trecut în proprietatea familiilor Béldi, Petki şi Apor, fiind menţionată de voievodul Transilvanei Dénes într-o scrisoare adresată vicevoievodului Péter. Trecerea în valea Uzului se face prin pasul Rugat. Pe teritoriul satului se presupune că ar exista 48 de izvoare de apă minerală. Hotarele satului se întind până la vârful masivului Ciomad şi până la Lacul Sfânta Ana.

Biserica romano-catolică din Lăzăreşti a fost construită în anul 1883 în stil neobaroc hramul bisericii fiind Sfântul Sacrament. Altarul bisericii a fost construit de Miklós József, împreună cu meşterul tâmplar András Antal, iar orga bisericii este opera lui Boda József. Printre localnicii satului Lăzăreşti erau mai mulţi sculptori de piatră, fapt ce se confirmă prin numeroasele cruci, case, stâlpi de poartă din piatră. Cea mai cunoscută este crucea din piatră care indică locul capelei romano-catolice distruse de foc în anul 1882. Biserica greco-catolică a fost construită în 1742. În anul 1914 credincioşii greco-catolici s-au convertit la religia romano-catolică, iar biserica a rămas fără credincioşi. Conacul Miklóssy a fost achiziţionat de către localnicii comunei de la fostul proprietar în perioada interbelică, după care a fost transformat în casă de cultură comunală. Monumentul istoric şi piatra comemorativă ridicate în memoria soldaţilor din Lăzăreşti căzuţi în războaiele mondiale se află în cimitirul satului. Tot aici găsim piatra funerară a căpitanului apărării naţionale Miklóssy József care ne aminteşte de revoluţia de la 1848-1849. Baia populară Nyír se află la ieșirea din satul Lăzăreşti. Satul Lăzăreşti se consideră zona cea mai bogată în ape minerale din regiune, pe teritoriul localităţii găsindu-se mai mult de 40 de izvoare minerale cunoscute, în zona satului denumit „Borvíztető” ieșind la suprafață mai multe izvoare.

Coordonate GPS: 46°11′30″N 25°56′36″E

TRASEUL TURISTIC:

Cozmeni – Lăzăreşti (650 m) – Câmpul Capelei – Cetatea Balvanyos (950 m).

Marcaj: cruce roşie.

Durată: 5 – 6 h.

Distanţa de parcurs: 15,5 km.

Diferenţă de nivel: 385 m.

Singurul traseu turistic care face legătura dintre Ciucul de Jos şi Cetatea Balvanyos.