Az ECO-TUSNAD CYCLING TOUR (ETCT) egy kerékpárosoknak feltérképezett útvonal, mely Tusnád és Csíkkozmás községek természeti, kulturális és építészeti értékeit érinti. Az útvonal a két község 5 településén (Újtusnád, Tusnád, Csíkverebes, Csíkkozmás és Lázárfalva) halad át, értintve a belterületeken és az ezeket összekötő külterületeken lévő látványosságokat is. Az útvonalat magányosan, csoportban és családdal is meg lehet tenni, mivel a célállomások úgy vannak kijelölve, hogy elegendő idő legyen a pihenésre, étkezésre és állandó friss ivóvíz álljon a turisták rendelkezésére.

Tusnád községgel kapcsolatban itt, Csíkkozmás községgel kapcsolatban pedig itt olvashat részletesen.

Az útvonal Újtusnáról indul, ahol az DN12-es országútról be kell térni a településre, majd ugyanott ér véget. Az útvonalról készült nyomvonal (track) és célpontok, melyeket le lehet tölteni és a saját készülékünkre feltölteni, segít a pontos behatárolásban.

Kezdetben át kell haladni az Olt folyó fölötti új betonhídon, majd a nyomvonalat követve a következő célpontokat tudjuk meglátogatni:

Julis-borvíz:
A borvíz a kalcium-magnézium-hidrogén karbonátos csoportba tartozik, amely egy fúrt fém gyűrűbe foglalt forrás. A helyiek szívesen fogyasztják, mivel íze enyhén vasas és kénes. Kitűnő ásványvíz, savtúltengés ellen javallott. Az útvonal elején máris meg lehet tölteni a kulacsot a frissen feltörő borvízből.

Újtusnádi templom:
A Római katolikus templomot 1873-1897 között építik a falu lakói önerőből. A kommunista rendszer végével a hívek ismét elhatározzák magukat és 1997-ben bővítik, megtoldják tizenegy méterrel templomukat. Az Isten házát Páduai Szent Antal tiszteletére szentelték fel, búcsúját minden év júniusában tartják.

Kőkereszt:
A templomkert előtt található kőkereszten 1875-ös felírat olvasható. Ebben az évben készítik újtusnádi mesterek Szűz Mária tiszteletére. Mellette az 1922-ben készített a világháborúkban elesettek emlékműve látható. Itt található két középület is: a kultúrotthon és a helyi fúvószenekar próbaterme, amelyek 1933-ban épültek.

Az útvonal a falu főutcáján vezet ki a településről és távozásunk során láthatunk festett kőkapukat is, melyek jellemzőek a településre.

A településről kitérve észak irányba, Tusnád település fele halad tovább az útvonal a Tusnád patak leszabályozott folyása mentén. A keskeny mezei út bal oldalán folyik a Tusnád patak, jobb oldalán pedig a Nyírket rétláp, botanikai rezervátum terül el. Első célpont egy fafaragó mester műhelye, melyet meg lehet tekinteni, ha a mester ott tartózkodik.

 


További látványos célpontok a településen:

Bagoly borvíz:
A település központjában lévő artézi kutat 1957-ben fúrták. A kútfej tölgyfából készül, amely egy koronás baglyot ábrázol, innen származik a forrás neve. Összetétele: nátrium-kalcium-magnézium-hidrogén karbonátos ásványvíz, epe- és májgyulladás kezelésére ajánlott, magas a jód tartalma. Az 1960-ban ismét fúrnak egy forrást, mely az útvonalunk mentén már láthattunk a településen és az Alszegi nevet viseli.

Borvízmúzeum:
Meglátogathatjuk a vidék egyetlen borvízmúzeumát, ahol felvilágosítást kapunk a környék geológiájáról, ásványvíz palackozás történetéről és fürdőkről, moffetákról. A múzeumról részletesebben itt olvashatunk.

A múzeum meglátogatása után a központi zónában lévő vegyes üzletekben bevásárolhatunk, illetve az autóparkoló mellett lévő étteremben (Oázis) elfogyaszthatunk egy reggelit.

Tusnádi templom:
A templom 1802 és 1824 között épült egy Árpád-kori kápolna helyére neobarokk stílusban. Assisi Szent Ferenc tiszteletére szentelték fel és búcsúját október első vasárnapján tartják. Egy román kori kő-keresztelőkút maradt fenn a templomban. A temető bejárata előtt van egy 1743-ban készített kőkereszt, amelyet a pestis járvány emlékére állítatott Betegh Ferenc. Mellette a világháborúkban elhunyt hősök emlékműve áll. A templomot kinyitják látogatók számára előzetes bejelentkezés alapján (telefonszám: 0742371242).

Kőkereszt:
A temető mellett található keresztet 1651-ben állítatta Boldizsár István plébános. A faluban itt is több fa- és kőkeresztet láthatunk, amelyeket gondoz az utókor. Tusnád temetőjében több olyan kőkereszt is van, amelyeken megjelennek a pogány keresztény kultuszt jelképező napkorongok.

Az útvonalat észak irányba, Csíkverebes felé folytatjuk. A településen a következő célpontokat látogathatjuk meg:
– a Római katolikus templomát a XV-XVI. században építik, aztán 1770-1775 között átépítik, amelyen megtalálhatók kései gótika és barokk stílusjegyek. A Szent Őrzőangyalok tiszteletére van felszentelve. Búcsúját szeptember első vasárnapján tartják.
– verebesi kőkeresztet Bécsi Kovács Imre állítatta 1868-ban.
– Csíkverebes egy kis település, melynek régi, közel két évszázadot is megért székely faragott kapuiból is csak néhány maradt meg: ahogy beérkezünk, a faluba Tusnád irányából a kanyar közepénél jobb oldalon már láthatjuk is az elsőt, a 9. házszám alatt. Tovább haladva a főútról balra az Olt folyó irányába a 65. házszám alatt a Kováts Balás féle kapu bal felől, amelyet 1832 készítetett felességével Éltes Juliánával. Pár tíz lépéssel lennebb jobb oldalon a 23. házszám alatt Kováts Gergely földbirtokos kapuja, amelyet 1847-ben készítetett a felírat szerint.

 

Az útvonal ezúttal kelet irányba halad tovább, egészen Csíkkozmás község Csíkkozmás településéig. Itt az alábbi célpontokkal találkozhatunk:

Csíkkozmási templom:
A falu központjában helyezkedik el római katolikus templom, amelyet Szent Kozma és Damján tiszteletére szenteltek fel. Egy régebbi kápolna helyére épült gótikus stílusban a XV. században, de a barokk stílus jegyeit is megcsodálhatjuk rajta. Lőréses kőkerítés veszi körül. A templomkertben barokk kőkereszt található, amely 1710-ből származik.

A csíkkozmási falumúzeum:

A faluban a XIX. század végére jellemző erős polgárosodás jegyeit mutatja a múzeumnak helyett adó épület, amely nem egy tipikus paraszt ház, de 1882-ben épült. Megszületett az ötlet a helyiek részéről, hogy ide gyűjtsék össze ami az egyszerűbb paraszti életre jellemző volt. A gyűjtemény hiányos de annál nagyobb gonddal ügyelnek rá. Turistákat fogadó személy a múzeumba és templomba: Sövér Mária (+40724231827).

Mielőtt elhagynánk a falut, megebédelhetünk a közeli rusztikusan berendezett Tulipán Vendéglőben (foglaláshoz: +40746181983), mely a Polgármesteri Hivatal mellett található.

Ezután a falu közelében lévő hagyományos népi borvízfürdőt látogatjuk meg.

Sószék fürdő:
A falu délkeleti határában a Nyerges-patak jobb oldalán található, a kénhidrogénes szénsavas sós források itt törnek fel amelyek a nátrium-kalcium-hidrogénkarbonát-kloridos (Na-Ca-HCO3-Cl) vizek csoportjába sorolható. A szénsavas medence vize mozgásszervi és érrendszeri, a sós medence vize női bajok kezelésére ajánlott. A medence melletti kulcsos házban szauna is várja a vendégeket.

 

Az útvonal Lázárfalva irányába halad tovább, főleg mezőgazdasági területek mentén.

Nyírfürdő:
A falu délkeleti hátárában Nyír nevű részen található. A szűrkés, barnás mállott homokkő zónában jön felszínre a kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos borvíz. Itt van 3×5 méteres medence is, lábmosók és egy szauna a közelben lévő épületben. A területen erős moffeta hatás érezhető, melynek köszönhetően létrehoztak egy gázfürdőt (mofettát), régies nevén büdösgödröt. A mofettát reumatikus bántalmakban szenvedőknek ajánlják és használata csak saját felelősségre történik. A környéken igen ritka szulfát ásványok kerültek elő: uzonit és anakarit, amelyek eddig csak aktív vulkáni helyre voltak jellemzőek.

Kőkereszt:
Szebbnél szebb kőkeresztek találhatóak a temetőben és a falu között is. Itt is, mint minden csíki településen, remek kőfaragók voltak. Egyike ezen kőkereszteknek, amelyet egy leégett kápolna helyére állítottak 1884-ben. A falu több pontján láthatunk nagy kerekes kutakat, melyek a tízes kutak. Ezeket egy-egy falurész használt, mert környéken kevés az édesvíz.

Lázárfalvi templom:
Római katolikus templom, amely neobarokk stílusba 1883-ban épült, Úrnapja tiszteletére van felszentelve. Görög katolikus temploma 1742-ben épült Szent Miklós tiszteletére, de hívek nélkül maradt. A XIX. században épült Miklóssy kúriát oszlopos tornác futja körbe, mely ma kultúrotthonnak ad helyet.

Végezetül a visszafele vezető úton újra Újtusnád településre érkezünk, melynek határában a legutolsó célpontot tudjuk meglátogatni, mely a vidékre jellemző természeti ritkaság.

Homokbánya:
Újtusnád határában jobb felől található. Itt már utunk végen járunk, május és július között figyelhetjük meg homokfalba vájt partifecske (Riparia riparia) és a színpompás gyurgyalagok (Merops apiaster) repülését, amint fiókáiknak hordanak táplálékot.

Forrás:
http://www.szentanna-to.ro/hu/uticelok/Lazarfalva.html
http://epa.oszk.hu/01600/01635/00312/pdf/EPA01635_foldtani_kozlony_2005_135_2_263-292.pdf
http://www.sznm.ro/acta2011/039_056_janosi_berszan.pdf
ACCENT adatbázis

 

Az útvonal adatai:

Eco-Tusnad Cycling Tour (ETCT) – Tusnád és Csíkkozmás községek – kerékpáros túraútvonal
Az útvonal hossza: 26 km
Menetidő: 6 óra (3 óra biciklizés, 3 óra megálló a célpontoknál) és étkezések.
Az útvonal legmagasabb pontja: 761 m.
Az útvonal legalacsonyabb pontja: 640 m.